Sodelovanje in povezovanje

Spletne strani zaobstanek.si in trajnostnamobilnost.si združujeta moči v boju proti podnebnim spremembam. Osveščanje o trajnostni mobilnosti je široko področje, zato smo se na spletni strani zaobstanek.si združili, da bi skupaj prispevali k ozaveščanju javnosti. Na naši spletni strani boste lahko spremljali najnovejše novice o trajnostni mobilnosti ter njenem pomenu v kontekstu podnebnih sprememb.